+++ LAAJENNETTU: 15 vuotta TOPREGAL ++ juhla-alennus myös toukokuussa: 15% kaikesta - jopa 58% säästö mahdollista! +++

Kaikki tuotteet

UVV-tarkastus

UVV-testaus tarkoittaa onnettomuuksien ehkäisyä koskevaa testausta. Kyseessä on työnantajien vastuuvakuutusyhdistyksen määräys, joka toimii olennaisena välineenä suojelun ja turvallisuuden varmistamisessa erilaisissa työympäristöissä. UVV-tarkastuksella on erityisen tärkeä rooli varasto- ja toimintatilojen yhteydessä. Siihen kuuluu hyllyjen, varastotilojen ja niiden käytön turvallisuuden tarkastaminen. Hyllyjen turvallisuus on erittäin tärkeää, sillä se liittyy suoraan varastotoiminnan vakauteen ja turvallisuuteen. Esimerkiksi puutteelliset kiinnitykset tai kuluminen voivat johtaa vakaviin onnettomuuksiin raskaiden hyllyjen, kuormalavahyllyjen ja muiden varastohyllyjen yhteydessä. UVV-tarkastuksella pyritäänkin tunnistamaan työpaikan mahdolliset riskit ja vaaratekijät jo varhaisessa vaiheessa, jotta ne voidaan poistaa tehokkaasti.

UVV-tarkastus ja DGUV-tarkastus

UVV-tarkastuksen lisäksi DGUV-tarkastus on osa useita turvallisuusmääräyksiä, joita yritykset ja organisaatiot Saksassa noudattavat työntekijöiden terveyden varmistamiseksi. DGUV tarkoittaa Saksan sosiaalista tapaturmavakuutusta. Osana tarkastusta tarkastetaan, että yrityksissä noudatetaan ja pannaan täytäntöön turvallisuusnormeja ja -ohjeita työtapaturmien ja ammattitautien ehkäisemiseksi. Erityisesti tarkastetaan työvälineiden, koneiden, järjestelmien ja toimintaprosessien turvallisuus ja lainsäädännön vaatimustenmukaisuus. Tavoitteena on tunnistaa mahdolliset riskit, poistaa puutteet ja parantaa työturvallisuutta jatkuvasti. DGUV-tarkastus on siis keskeinen tekijä turvallisen työympäristön varmistamisessa. Yritykset ja työnantajat ovat velvollisia dokumentoimaan näiden tarkastusten tulokset ja ryhtymään asianmukaisiin toimenpiteisiin turvallisuusmääräysten noudattamisen varmistamiseksi.

Telineturvallisuutta ammattilaisten tekemien telineiden tarkastusten ansiosta

Voit varmistaa telineiden turvallisuuden ja siten myös yrityksesi työntekijöiden turvallisuuden voimassa olevien määräysten, kuten DIN EN 15635:n, mukaisilla telineiden tarkastuksilla. Me huolehdimme leveäjalkaisten hyllystöjesi täydellisestä tarkastuksesta, mukaan lukien tarkastustarrojen kiinnittäminen ja yksityiskohtainen dokumentointi tarkastusraportissa. Tässä tehtävässä tarkastamme hyllystön erilaisten mahdollisten vikojen ja vaurioiden varalta. Kriittiset vauriot edellyttävät välitöntä toimintaa, ja vakavat vauriot voivat vaatia välittömiä toimia, aina hyllyjärjestelmän väliaikaiseen käytöstä poistamiseen asti turvallisuusmääräysten mukaisesti. Tiimillämme on aina tarvittavat välineet yleisimpien säätöjen suorittamiseen suoraan paikan päällä. Näin voimme minimoida liiketoimintaprosesseihin kohdistuvat häiriöt ja palauttaa varastosi hyllystön turvallisuuden. Osana tarkastusta laadimme yksityiskohtaisen tarkastusraportin ja loppuraportin toimintasuunnitelmineen, joita voit käyttää dokumentoinnissasi.