+++ LAAJENNETTU: 15 vuotta TOPREGAL ++ juhla-alennus myös toukokuussa: 15% kaikesta - jopa 58% säästö mahdollista! +++

Kaikki tuotteet

Työturvallisuus ja työterveys

Työturvallisuuden tarkoituksena on suojella työntekijöitä työssään. Sen tavoitteena on minimoida vaarat ja onnettomuudet, jotta työntekijöiden henkilökohtainen terveys ja turvallisuus eivät vaarantuisi. 

 Työterveys- ja työturvallisuuslain puitteissa tämä on yksi yrityksen tärkeimmistä osatekijöistä paitsi inhimillisistä syistä myös taloudellisesta näkökulmasta. Terveyteen liittyvät poissaolot, kuten tapaturmat tai työperäiset sairaudet, aiheuttavat lisäkustannuksia yritykselle tai yhteiskunnalle. Työterveyden ja -turvallisuuden puutteet vaikuttavat usein tuotteiden tai palvelujen laatuun eli toiminnan organisoinnista tai johtamisesta johtuviin ongelmiin. Vastuuhenkilöt (toimitusjohtajat, valvojat, työnjohtajat tai hallintoneuvoston jäsenet), jotka tilaavat tai sallivat työn suorittamisen, joutuvat henkilökohtaiseen rikos- tai siviilioikeudelliseen vastuuseen, jos asianomaisen toimialan normeja ei noudateta.

Työterveyteen ja -turvallisuuteen kuuluvat myös sellaiset seikat kuin hyllyjen asianmukainen kokoaminen, mukaan lukien törmäyssuojaus ja säännölliset hyllyjen tarkastukset, hyllyjen käyttö Keräysalustat sekä Roll-off-turvalaitteet ja/tai Läpi liukuvat turvalaitteet ja viimeisenä mutta ei vähäisimpänä on otettava huomioon määritellyt Osaston kuormat ja Lahden kuormat.