+++ LAAJENNETTU: 15 vuotta TOPREGAL ++ juhla-alennus myös toukokuussa: 15% kaikesta - jopa 58% säästö mahdollista! +++

Kaikki tuotteet

Keräysalustat

Tippakaukalot ovat ennaltaehkäisevä toimenpide ympäristön pilaantumista vastaan. Varastoinnin aikana niiden tarkoituksena on estää vuotaneiden aineiden ja nesteiden pääsy maaperään tai vesistöihin. Vaarallisten aineiden varastointiin sovelletaan erilaisia oikeudellisia vaatimuksia. Säilytysalustan on esimerkiksi pystyttävä keräämään vähintään 10 % koko varastointitilavuudesta tai suurimman varastoidun säiliön koosta. Vesiensuojelualueilla 100 % keräystilavuudesta on oltava varastoitujen tavaroiden käytettävissä. Varastoitavien tavaroiden tyypistä riippuen käytetään teräsbetonista, teräslevystä tai muovista valmistettuja valuma-altaita.

Yksityiskohtaisia tietoja on saatavilla niin sanotussa "Steel Sump Guideline Guideline" tai "Steel Sump Guideline". "Ohjeet teräksisiä valuma-altaita koskevista vaatimuksista".terästä, jonka tilavuus on enintään 1 000 litraa (StawaR)".joka on ladattavissa "Versio syyskuu 2011" osoitteesta Saksan rakennustekniikan instituutti (DIBt) ladattavaksi.