+++ LAAJENNETTU: 15 vuotta TOPREGAL ++ juhla-alennus myös toukokuussa: 15% kaikesta - jopa 58% säästö mahdollista! +++

Kaikki tuotteet

Trukit

Trukkeja käytetään tavaroiden kuljettamiseen yrityksen sisällä. Ne on suunniteltu kuljetettaviksi, vedettäviksi tai työnnettäviksi, pyörillä kulkeviksi ja vapaasti ohjattaviksi [BGV D27, entinen VBG36 vuodesta 2002]. Trukki Vetotraktorit tai Pinoaja kuuluvat materiaalinkäsittelyajoneuvoihin, jotka ovat vapaasti liikuteltavia eivätkä raideohjattuja. Toinen kuljetusvaihtoehto on automaattisesti ohjattavien kuljettajattomien kuljetusajoneuvojen käyttö. 

DGUV-säännön 68 § 2 momentin (2 kohta) mukaan nostolaitteilla varustetut trukit on lisäksi tarkoitettu kuormien nostamiseen, pinoamiseen tai varastointiin. Terveydellisistä syistä bensiini- tai dieselkäyttöisiä ajoneuvoja ei pitäisi käyttää sisätiloissa, vaan niitä pitäisi käyttää ulkona tai tuuletetuilla työpaikoilla. 

Ennen moottoroidun trukin käyttöä kuljettajan on saatava tietoa trukin asianmukaisesta käytöstä, ja hänen on osoitettava, että hänellä on trukkilupa. Jos esim. trukin käyttö vaikuttaa tieliikenteeseen, on noudatettava tieliikennelain määräyksiä.