Kaikki tuotteet

DIN EN 131 - Kansainvälinen standardi tikkaille

DIN-standardi EN 131 on kaikenlaisten tikkaiden turvallisen käytön perusta. Sitä sovelletaan kaikkialla Euroopassa, ja siinä erotetaan toisistaan käyttäjäryhmät "Ammattikäyttäjät", eli tikkaiden käyttö kaupallisessa ympäristössä, ja "ei-ammattikäyttäjät", jotka käyttävät tikkaita yksityishenkilöiden toimesta. EN 131:n mukaan esimerkiksi tikkaat on suunniteltava vähintään 150 kg:n hyötykuormalle ja ne on testattava - vertailukelpoisesti kuin Hyllytystestaus - on tarkastettava kerran vuodessa. Tarkastuksen saavat suorittaa ainoastaan pätevät henkilöt, joilla on koulutuksen, työkokemuksen ja ammatillisen pätevyyden ansiosta kyky arvioida tikkaiden kunto oikein.

Muodollisesti DIN EN 1 koostuu osista DIN EN 131-1-DIN EN 131-7. Kolmessa ensimmäisessä osassa määritellään, miten tikkaat on nimettävä, rakennettava, testattava ja merkittävä. DIN EN 131:n neljä muuta osaa käsittelevät tikkaiden vaatimuksia, testausta ja merkintöjä.

Yksittäisiä tikkaita koskevat tiukemmat vaatimukset ovat olleet voimassa 1. tammikuuta 2018 alkaen.

Vuoden 2018 alusta lähtien kaikki kannettavat Nojaavat tikkaat vähintään 3 metrin pituisissa laitteissa on oltava pidennetty jalusta. Tämä vaatimus, joka tuli voimaan 1. tammikuuta 2018, on esitetty standardissa DIN EN 131, ja se voidaan toteuttaa eri tavoin, esimerkiksi kartiomaisella rakenteella, tikkaiden pohjaan kiinnitetyllä poikittaisella tuella tai ylimääräisillä tukivarsilla. Traverse tai ylimääräisten tukivarsien avulla, erityisesti yksittäin käytettävien tikasosien osalta. Jatkojohdon vähimmäispituus riippuu kokonaispituudesta, mutta valmistaja voi rajoittaa sen 1,2 metriin. Olemassa olevat tikkaat voidaan esimerkiksi jälkiasentaa asentamalla poikkipalkki, ja niiden käyttöä voidaan jatkaa.

Kaikki TOPREGALilta tilattavat tikkaat täyttävät voimassa olevat ohjeet ja DIN EN 131 -standardin vaatimukset.