+++ LAAJENNETTU: 15 vuotta TOPREGAL ++ juhla-alennus myös toukokuussa: 15% kaikesta - jopa 58% säästö mahdollista! +++

Kaikki tuotteet

BGR 234 ja DGUV 108-007

TOPREGAL tarjoaa vain uusia, testattuja hyllyjä ja tuotteita, jotka täyttävät korkeimmat laatu- ja turvallisuusstandardit. Näihin kuuluvat DIN EN 15635:n "Turvallisen työskentelyn ohjeet" sekä DGUV 108-007 "Varastotilat ja -laitteet" (entinen BGR 234). Tämän vuoksi TOPREGAL testauttaa vapaaehtoisesti kerran vuodessa tuotteidensa kuormituksen, jäykkyyden ja vakauden. Yksittäisten hyllytyyppien mukana toimitetuissa kuormituskilvissä ilmoitetaan osastojen ja osastojen enimmäiskuormat.

Testattu laatu ja turvallisuus

Hyllyjen käyttöä ja testausta koskevat nykyiset määräykset ovat DIN EN 15635 "Kiinteät teräshyllyjärjestelmät - Varastolaitteiden käyttö ja huolto". DIN EN 15620 "Kiinteät teräshyllyjärjestelmät - Säädettävät kuormalavahyllyt - Poikkeamien, muodonmuutosten ja välysten rajoittaminen" ja DIN EN 15629 "Kiinteät teräshyllyjärjestelmät - Varastointilaitteiden määrittely" puolestaan auttavat hyllyjärjestelmien suunnittelussa ja hankinnassa.

Hyllyjen testaus on olennainen osa DIN EN 15635 -standardia, jossa vaaditaan, että säilytystilat on suunniteltava vain huolelliseen käyttöön. Kuormia laskettaessa tai nostettaessa ei saa esiintyä lisävoimia. Toiminnanharjoittajan suurta vastuuta telineiden asianmukaisesta kunnosta korostetaan, samoin kuin sitä, että telineet on tarkastettava säännöllisesti turvallisuuden ja erityisesti mahdollisten vaurioiden varalta. Kaikki hyllystöt on tarkastettava järjestelmällisesti ja säännöllisesti, ja tämä tehdään yleensä hyllystön jalustalta käsin, vaikka hyllystön alaosassa tapahtuu todennäköisesti eniten vaurioita. Jos on syytä epäillä, että vaurioita on havaittavissa myös korkeammalla sijaitsevilla alueilla, on suoritettava tarkempi tarkastus DIN EN 15635 -standardin mukaisesti.

TOPREGAL-ammattilaisten tekemät telineiden tarkastukset

Hyllyjen neuvonnan, toimituksen ja kokoonpanon lisäksi TOPREGAL tukee asiakkaitaan säännöllisesti tehtävillä hyllyjen tarkastuksilla. Tätä tarkoitusta varten osa TOPREGAL:n työntekijöistä on pätevöitynyt hyllytarkastajiksi. Lisätietoja TOPREGAL:n kokeneiden varastointialan ammattilaisten tekemät hyllytarkastukset ovat saatavilla täällä.