Kaikki tuotteet

Kantavuuskaavio

Kuormituskapasiteettikaavio trukin ja haarukkatrukki joka tunnetaan myös nimellä kuormakaavio tai kuormituskäyrä, on visuaalinen esitys trukin maksimikuormituskapasiteetista nostokorkeuden ja kuorman painopisteen funktiona. Se auttaa käyttäjiä käyttämään trukkia turvallisesti osoittamalla kuorman ja nostokorkeuden turvalliset rajat. Käytännössä tämä varmistaa, että sallittuja kuormitusrajoja ei ylitetä ja että trukkia käytetään turvallisesti.

Kantavuuskaavio auttaa kuorman suunnittelussa ja turvallisessa käsittelyssä, erityisesti työskenneltäessä suurilla korkeuksilla. Se ilmoittaa kuljettajalle, kuinka paljon painoa voidaan nostaa turvallisesti nostokorkeuden ja kuorman painopisteen mukaan, ja auttaa näin ehkäisemään onnettomuuksia ja vahinkoja.

Mitä kantavuuskartassa lukee ja miten sitä luetaan oikein?

Kuormitettavuus:

Kantavuuskaavio osoittaa, kuinka paljon painoa trukki voi turvallisesti nostaa eri nostokorkeuksilla ja kuorman painopisteen etäisyyksillä.

X-akseli ja Y-akseli:

X-akseli osoittaa nostokorkeuden eli korkeuden, johon asti trukki voi nostaa kuorman.

Y-akselilla esitetään kuormakapasiteetti eli paino, jonka trukki voi nostaa kyseisellä nostokorkeudella.

Rajakäyrät:

Kaaviossa olevat käyrät kuvaavat enimmäiskuormia eri nostokorkeuksilla. Trukin turvallinen toiminta-alue sijaitsee käyrän sisällä. Käyrän ulkopuolella on kaatumisvaara tai muita vakausongelmia.

Kuorman painopisteen etäisyys:

Kaaviossa otetaan huomioon myös kuorman painopisteen etäisyys, jonka oletetaan yleensä olevan kiinteä arvo (esim. 500 mm) ja tasaisesti jakautunut eli keskitetty haarukkaan. Mitä kauempana kuorman painopiste on haarukkavaunusta / haarukkavaunusta, sitä pienempi on kantavuus.


Esimerkki:

Esimerkki haarukkatrukin kuormituskapasiteettikaaviosta

  • A. Nostokorkeus (mm)
  • B. Kantavuus (kg)
  • C. Kuorman painopisteen etäisyys (mm)