+++ LAAJENNETTU: 15 vuotta TOPREGAL ++ juhla-alennus myös toukokuussa: 15% kaikesta - jopa 58% säästö mahdollista! +++

Kaikki tuotteet

Intralogistiikka


Termi intralogistiikka kattaa kaikki yrityksen sisäiset prosessit, jotka vaikuttavat materiaalien ja tavaroiden liikkumiseen sekä logistiikkaan. Tähän kuuluvat esimerkiksi trukit, nosturit, (sarja-)nostimet ja jatkuvat kuljettimet (hissit) sekä koko varastotekniikka. Intralogistiset prosessit ovat tavaroiden ja materiaalien virtauksen organisointia ja toteuttamista, seurantaa ja parantamista teollisuudessa, kaupassa ja julkisissa laitoksissa.
Kun tavarat lähtevät tehdasalueelta, kuljetusyritysten tai tavarantoimittajien suorittamat ulkoiset kuljetukset tehdasalueen ulkopuolelle ovat vastine sisäiselle logistiikalle.

Materiaalinkäsittely ja intralogistiikka -foorumi, joka pidetään Saksan insinööriliitto (VDMA) yhdistää noin 250 saksalaisen ja eurooppalaisen jäsenyrityksen edut. Se edustaa toimittajia automaattisten ohjattavien ajoneuvojen, trukkien, nostureiden, varastotekniikan, sarjanostolaitteiden ja jatkuvatoimisten kuljettimien (hissien) aloilta.