+++ LAAJENNETTU: 15 vuotta TOPREGAL ++ juhla-alennus myös toukokuussa: 15% kaikesta - jopa 58% säästö mahdollista! +++

Kaikki tuotteet

Lohkotallennus

Logistiikan alalla lohkovarastoinnilla tarkoitetaan tavaroiden varastointia ilman hyllyjä. Esimerkiksi laatikoiden, pahvilaatikoiden tai verkkolaatikoiden pinoaminen lohkoihin tapahtuu lohkojen takana ja päällekkäin. Lohkovarastoinnin etuja ovat varastoitavien tavaroiden joustava sijoittelu, alhaiset kustannukset ja pieni tilantarve.

Lohkovarastoinnin haittapuolena on huono pääsy yksittäisiin tavaroihin, erityisesti takariveille varastoitujen tavaroiden vaikea poistaminen. Tämä tarkoittaa sitä, että usein on mahdollista soveltaa vain LIFO-periaatetta (last in, first out). Tämä tarkoittaa sitä, että viimeisenä varastoidut tavarat otetaan ensin pois ja siten aikaistetaan. Tämä voi olla ongelmallista elintarvikkeiden ja muiden helposti pilaantuvien tavaroiden kanssa, joilla on viimeinen käyttöpäivä.